de en es fr ru
Vietnam

Vietnam

55th IMO 2014

VNM at IMO 2014 Thùy Dương Vương NguyễnHồng Quân TrầnTuấn Huy PhạmThế Hoàn NguyễnHuy Tùng NguyễnĐăng Hưng Hồ Quốc

Contestant []P1P2P3P4P5P6TotalRankAward
Abs.Rel.
Team results383223421931571091.00%G, G, G, S, S, B
Thùy Dương Vương Nguyễn 7717002212478.00%Silver medal
Hồng Quân Trần 767770342595.71%Gold medal
Tuấn Huy Phạm 771773322895.17%Gold medal
Thế Hoàn Nguyễn 767720294093.02%Gold medal
Huy Tùng Nguyễn 3607201823857.60%Bronze medal
Đăng Hưng Hồ Quốc 7077102212478.00%Silver medal
Leader: Bá Khánh Trình Lê
Deputy leader: Anh Vinh Lê

Results may not be complete and may include mistakes. Please send relevant information to the webmaster: webmaster@imo-official.org.
Google
Supported by Google